Токио нийслэлийн их сургууль mic-J япон хэлний боловсрол AV мэдээлэл @ Токио нийслэлийн их сургууль¬
Энэхүү сайт нь Токио нийслэлийн их сургууль¬/Токио хотын их сургуулийн гадаад оюутны япон хэлний сургалтад зориулагдсан сайт юм. Сургалтын зорилгоор бол хүн бүрт нээлттэй. Тус сайтыг хаана ямар зорилгоор ашиглаж байгаагаа, мөн сайтат алдаа дутагдалтай зүйл байвал холбодох хүнд хандана уу! Бизнесийн зорилгоор ашиглахыг хориглоно.
(Сайтыг шинэчлэн засварласан: 2017оны 11 сарын 20)

Сайтыг эрхлэгч: Нишигори Жиро (Токио нийслэлийн их сургууль¬)jirom@tmu.ac.jp